ترانزیستور چیست

ترانزیستور چیستترانزیستور چیست: گونه های ساده اولین ترانزیستورها از سه لایه نیمه هادی تشکیل شده اند که بصورت استاندارد دو نوع ترانزیستور بصورت PNP و NPN داریم. انتخاب نام آنها به نحوه کنار هم قرار گرفتن لایه های نیمه هادی و پلاریته آنها بستگی دارد. هر چند در اوایل ساخت این وسیله الکترونیکی و جایگزینی آن با لامپهای خلاء، ترانزیستورها اغلب از جنس ژرمانیم و بصورت PNP ساخته می شدند اما محدودیت های ساخت و فن آوری از یکطرف و تفاوت بهره دریافتی از طرف دیگر، سازندگان را مجبور کرد که بعدها بیشتر از نیمه هادیی از جنس سیلیکون و با پلاریته NPN برای ساخت ترانزیستور استفاده کنند. تفاوت خاصی در عملکرد این دو نمونه وجود ندارد و این بدان معنی نیست که ترانزیستور ژرمانیم با پلاریته NPN یا سیلیکون با پلاریته PNP وجود ندارد (ترانزیستور چیست).

برای هریک از لایه های نیمه هادی که در یک ترانزیستور وجود دارد یک پایه در نظر گرفته شده است که ارتباط مدار بیرونی را به نیمه هادی ها میسر می سازد. این پایه ها به نامهای پایه، جمع کننده و منتشر کننده مشخص می شوند که در این پروژه از ترانزیستور BC546 استفاده شده است.
ترانزیستورها یکی از قطعات اساسی در الکترونیک هستند. ترانزیستور ها سوئیچ هایی هستند که برای خاموش و روشن کردن بکار می روند. اگر چه ترانزیستور ها یک قطعه ی ساده هستند اما یکی از مهم ترین قطعات الکترونیکی هستند. مثلا ترانزیستور تنها قطعه ای است که در ساخت یک پردازشگر پنتیوم استفاده می شود.یک چیپ پنتیوم تقریبا 3.5 میلیون ترانزیستور دارد. ترانزیستور هایی که در پنتیوم وجود دارند کوچکتر از ترانزیستوری هستند که ما استفاده خواهیم کرد اما عملکرد آن ها یکسان است.شکل زیر ترانزیستوری که ما استفاده خواهیم کرد را نشان می دهد:


ترانزیستور دارای سه پایه به نام های کلکتور، بیس و امیتر می باشد. معمولا کلکتور با حرف C و بیس با حرف B و امیتر با حرف E نمایش داده می شود. گاهی اوقات این پایه ها در طرف مسطح ترانزیستور مشخص شده اند. ترانزیستور دارای یک طرف صاف و یک طرف گرد می باشد.اگر طرف گرد آن رو به روی شما باشد پایه ی کلکتور سمت چپ، بیس در وسط و امیتر در سمت راست خواه بود (ترانزیستور چیست).
بیس، سوئیچ خاموش و روشن ترانزیستور می باشد. اگر جریان به سمت بیس جاری شود، جریان از کلکتور به سمت امیتر جاری خواهد شد (سوئیچ روشن است) و اگر جریانی به سمت بیس نداشته باشیم، جریان نمی تواند از کلکتور به سمت امیتر جاری شود (سوئیچ خاموش است). در شکل زیر مدار پایه ای را که ما برای ترانزیستور ها داریم مشاهده می کنید.

نحوه عملکرد ترانزیستور

شکل: عملکرد سوئیچینگ ترانزیستور

با استفاده از قانون اهم جریان وارد شده به ترانزیستور و جریانی که از ال ای دی عبور می کند را محاسبه می کنیم. برای اینکار ما باید دو نکته را در مورد ترانزیستور ها در نظر داشته باشیم.

  • اگر ترانزیستور روشن باشد ولتاژ بیس آن 0.6 ولت بیشتر از ولتاژ امیتر خواهد بود.
  • اگر ترانزیستور روشن باشد ولتاژ کلکتور 0.2 ولت بیش تر از ولتاژ امیتر خواهد بود.

اگر بخواهیم جریان جاری شده در ال ای دی افزای ش یابد، می توانیم از مقاومت کوچکتری نسبت به جای مقاومت 2.2 کیلو اهمی استفاده کنیم و از این طریق ما بدون اینکه جریان ورودی را تغییر دهیم افزایش جریان در ال ای دی را خواهیم داشت. این یعنی اینکه ما می توانیم وسایلی را که با قدرت بالایی کار می کنند (مانند موتورهای الکتریکی) را توسط مدارهایی با قدرت پایین و سبک کنترل کنیم. اگر چه میکرو کنترلر نمی تواند جریان کافی برای روشن و خاموش کردن لامپ و موتور را تامین کند اما قادر است که ترانزیستور را خاموش و روشن کند و ترانزیستور می تواند جریان زیاد لامپ ها و موتورها را کنترل کند. همچنین بخاطر داشته باشید که وقتی که ترانزیستور خاموش است جریانی در آن جاری نمی شود.