تفاوت کلاینت و سرور

تفاوت کلاینت و سرور


تفاوت کلاینت و سرور: زمانی که اولین بار تولیدکنندگان تجهیزات شبکه، محصولات خود را به بازار عرضه کردند، واژه سرور / کلاینت وارد عرصه کامپیوتر گردید.

در آن زمان واژه فوق صرفا در رابطه با تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر استفاده می شد.کامپیوتری که از آن به عنوان مرکز نقل ارائه خدمات در یک شبکه یاد می شد را با نام سرور و کامپیوتری که از این امکانات استفاده می کرد را بعنوان کلاینت می شناختند عموما کلاینت به کامپیوتری گفته می شود که تقاضایی را از یک سرور دارد. کلاینت در لغت نامه به معنای مشتری می باشد و مشتری کسی است که تقاضای خدماتی را از سوی فروشنده ای دارد. یک سرور می تواند در آن واحد به چندین کلاینت یا بازدید کننده خدمات رسانی کند، اين در حالي است كه در فناوری اطلاعات سرور برنامه ی کامپیوتری است که خدمات گوناگونی را به برنامه های کامپیوتری دیگر و یا کاربرانش (در همان سیستم یا سیستم دیگر) ارائه می دهد (تفاوت کلاینت و سرور).

در تعریف عملی تر، سرور یک کامپیوتر متصل به شبکه است که بر خلاف سایر کامپیوتر ها برای چند منظور متفاوت ساخته شده است.
همانطور كه در بالا اشاره شد، مفهوم سرور و كلاینت در ابتدا با گستردگی كه در حال حاضر وجود دارد مطرح نبود و با ظهور شبكه در علم كامپیوتر این عبارت نیز وارد دنیای كامپیوتر شد و روز به روز بر گستردگی و مفهوم آن افزوده گردید. امروزه این مفهوم را از جنبه های مختلفی می توان بررسی و مقایسه نمود كه در اینجا سعی شده است به دو جنبه اساسی و كاربردی اشاره و تفاوت های بین سرور و كلاینت را بیان نمائید (تفاوت کلاینت و سرور).

اشتراک گذاری