سیستم SI

سیستم SI

سیستم SI

دستگاه بین‌المللی یکاها که با SI شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه‌گذاری شد. «توجه به این موضوع ضروری است که گرچه در چند کمیت اصلی مانند طول، جرم و زمان یکاهای این دستگاه با دستگاه متریک مشترک است با این‌حال در خیلی از کمیت‌های اصلی و فرعی دیگر با هم تفاوت دارند مانند کلوین و درجه سلسیوس یا ژول و کیلوکالری و… و نباید این دستگاه را با دستگاه متریک اشتباه گرفت» و این دستگاه نوع پیشرفته دستگاه متریک است.

سیستم SI

دستگاه بین‌المللی یکاها

یکاهای آشنا در دستگاه بین‌المللی یکاها، (به انگلیسی: Non-SI units mentioned in the SI)، یکاهایی هستند که به عنوان بخشی از (اس آی) تعریف نشده‌اند، اما به صورت دیگری در آن دستگاه بین‌المللی یکاها شناخته‌شده هستند، زیرا که آن‌ها یا: یکاهایی هستند که کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر (CGPM سی‌جی‌پی‌ام)، استفاده از آنها را به عنوان مضرب یا پیش‌مضرب‌هایی از یکاهای دستگاه اس‌آی پذیرفته یا می‌پذیرد؛ آنها در برنامه‌های مهم مطرح روز در سطح جهانی مورد مصرف دارند، و یا: آن یکاهایی که به گونهٔ دیگری در سراسر جهان با پذیرش و استقبال روبرو هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *