شرایط عمومی گارانتی محصولات

۱- هرگونه مخدوش شدن یا پارگی برچسب گارانتی که بر روی دستگاه چسبانده میشود، باعث از بین رفتن گارانتی می شود.

۲- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده وشامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد. ایراداتی که ناشی از طراحی، متریال، مونتاژ شده که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید. این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.

۳- دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برچسب ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه فاکتور فروش ضروری است.

۴- خدمات گارانتی فقط در محل تعمیرگاه شرکت ارایه می گردد.

۵- حداکثر مدت زمان پوشش خدمات گارانتی برای گروه محصولات ۲ ماه می باشد. پردازنده فاقد گارانتی می باشد.

مدت زمان دوره گارانتی دستگاه های نو ۱۲ماه می باشد.

نصب کلیه محصولاتی که دارای نصب رایگان هستند، توسط نماینده مجاز شرکت اجباری بوده و ملاک شروع گارانتی، تاریخ نصب دستگاه می باشد.

۶- ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

  • الف : صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، حمل ونقل ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید ، نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی
  • ب : استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
  • ج : دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجازتعمیر شوند.

د : هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام ، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه.

ر : برای کیس های کامپیوتری پاور و هارد شامل گارانتی نیستند. با توجه به حساسیت پاور کیس های HP به ضربه خوردن و حمل و نقل ، شرکت ضمانتی در قبال پاور این دستگاه ها که در اثر حمل و نقل یا ضرفه آسیب دیده اند ندارد. صرفا تحویل به صورت حضوری می باشد و در صورت درخواست مشتری ارسال از طریق باربری انجام خواهد گرفت.