واحد محاسبه و منطق

واحد محاسبه و منطق(Arithmetic & Logic Unit) به اختصار (ALU)، مداری دیجیتالی است که عملیات حساب و منطق را انجام می‌دهد. یک قطعه اساسی از واحد پردازش مرکزی در کامپیوتر است. و حتی ساده‌ترین میکرو پردازنده‌ها نیز دارای یک واحد از آن برای کارهایی از قبیل نگهداری زمان هستند. پردازنده‌های موجود در پردازشگر (CPU)های مدرن و و پردازنده‌های گرافیکی (GPU) داری واحد محاسبه منطق قدرتمند ودر عین حال پیچیده‌ای هستند. ممکن است هر قطعه دارای بیش از یک واحد محاسبه و منطق باشد. جان فون نویمن که یک ریاضی دان بود مفهوم ALU را در سال 1945، هنگامی که در حال نوشتن گزارش برای کامپیوتر جدید خود به نام EDVAC بود، مطرح کرد.

اشتراک گذاری