کارت شبکه چیست؟

کارت شبکه چیست؟


کارت شبکه چیست؟: یکی از اصلی ترین اجزای سخت افزاری کامپیوتر شما می توان گفت کارت شبکه است. کارت شبکه سخت افزاری است که هر کامپیوتر سرویس دهنده یا سرویس گیرنده برای اتصال به شبکه باید داشته باشد. در واقع کارت شبکه اتصال میان کامپیوتر و محیط انتقال در شبکه را فراهم میکند. در حال حاضر تمام کامپیوتر های جدید دارای کارت شبکه هستند ولی در کامپیوتر های قدیمی تر که از این قابلیت بهره مند نیستند می توان بر روی آنها یک کارت شبکه نصب کرد.

انتخاب کارت شبکه مناسب

کارت های شبکه بر حسب بر اساس موارد زیر دسته بندی می شوند
• روش دسترسی (مثلا می خواهید در شبکه اترنت استفاده کنید یا می خواهید در توپولوژی های شبکه استفاده کنید )
• سرعت انتقال در شبکه
• رابط اتصال (مثلا RJ-45)
• نوع متصل شدن به مادر برد

وظایف اصلی کارت شبکه

• کارت شبکه برقراری اتصال میان کامپیوتر و ابزار انتقال است.
• وظیفه ی دیگر کارت شبکه تبدیل داده هاست به گونه ای داده ها بر روی گذز گاه bus کامپیوتر به صورت موازی انتقال پیدا میکنند و حرکت این داده ها بر روی محیط شبکه به صورت سریال می باشد. کارت شبکه در حقیقت کار تبدیل داده های موازی به سریالی و بر عکس را بر عهده دارد.
• تخصیص یک ادرس منحصر بفرد سخت افزاری به نام mac address که بر روی ROM کارت شبکه نوشته میشود و زیر لایه لایه ی data-link لایه ی دو OSI وجود دارد.