دنیای ریل های سرور می تواند بسیار دلهره آور و پیچیده باشد، به ویژه اگر شما یک مبتدی در زمینه فناوری های تازه یا با تجربه  بسیار کم برای یک شرکت بزرگ باشید. این دلهره میتواند برای افرادی که با طیف گسترده ای از سرور های دل و HP آشنا نیستد نیز می باشد. ریل های سرور اجزای مهم یک قفسه سرور هستند؛ ریل ها سرورها را در جای خود قرار می دهند و بسته به نوع ریل که شما دارید، به شما اجازه می دهد که سیستم خود را سرویس دهی و یک ساختار کارآمد و قابل دسترس داشته باشید. با این حال، ریل ها می توانند مشکل ساز باشند، ریل های خاص فقط با سیستم های خاص سازگار هستند و نیاز به ابزار خاص برای نصب دارند. ما اینجا هستیم تا شما را در مسیر درست هدایت کنیم و ریل هایی را که به سرعت نصب شده و مقرون به صرفه هستند به شما معرفی کنیم. ما به شما کمک میکنیم تا ریلی مناسب با رک و سرور خود انتخاب کنید. با توجه به اینکه ریل کیت ها قطعات کامپیوتری گران قیمتی هستند، دقت در انتخاب آنها هم در هزینه های اولیه شما صرفه جویی به دنبال خواهد داشت هم در خدمات بعدی که قرار است ریل کیت در اختیار شما قرار دهد. ما برخی نکات و پیشنهادهای پایه را در مورد ریل کیت ها در زیر ارائه کرده ایم.  این راهنمایی به شما برای پیدا کردن ریل کیت مناسب برای سرور دل یا سرور HP، کمک میکند.