آرشیو برچسب های: RAM ۱۶GB ۲R*4 PC3-14900R-13-13-E2 P/N:712383-081 پارت نامبر 9tg066-002